Vivere
Mennesker i bevægelse...
  ::Profil      ::Psykoterapi      ::Supervision      ::Parterapi      ::Work-shops      ::Virksomheder      ::Referencer

Profil

                    

Vivere, -mennesker i bevægelse                  Denne side er revideret maj 2014.

Vivere betyder ”at leve”. Her kan du få hjælp til at have det godt med dig selv og skabe gode relationer til andre mennesker.
Jeg har en bred uddannelse. Mange års erfaring som sygeplejerske. En lang og meget grundig psykoterapeutisk uddannelse, hvoraf en del er foregået under professor Davanloo i Montreal.
Vivere er opstartet i 2004. Fra 2011 har jeg arbejdet en stor del af min tid hos ArbejdsmiljøEksperten. Jeg er meget optaget af, hvordan virksomheder og medarbejdere får skabt et godt og psykisk sundt arbejdsmiljø i en travl hverdag.

Du er velkommen til at ringe mig op for en uforpligtende snak om dine behov og en vurdering af om vi i fællesskab kan få hjulpet dig videre.

Se også www.ameksperten.dk

Jeg tilbyder

Til enkeltpersoner:

Samtaler ved stress.
Behandling af depressive tilstande.
Håndtering og forløsning af angst.
Hjælp ved samlivsproblemer.
Hjælp ved konfliktfyldt relation til børn.
Hjælp til forældre med handicappede eller syge børn.
Sorgterapi, der gør det lettere at komme videre i livet.
Kriseterapi, få udvikling ud af din krise.
Hjælp til at bevare overblik og selvværd ved livskriser,
fx ved sygdom og  skilsmisse.
Supervision / coaching på udvalgte problemstillinger.


Til par:

Hjælp til bedre kommunikation imellem par.


Til virksomheder:

Work-shops:
God kommunikation og udvikling af positive samarbejdsrelationer.

Kompetenceudvikling i relation med kollegaer.
Udvikling af evnen til anerkendende kommunikation.
Bliv bedre til at mestre de svære samtaler.
Oparbejd et positivt samarbejdsmiljø, hvor der er fokus på kompetence og ressourceudvikling.
Få overblik over hvad der skaber mobning og syndebuksfænomener og få det stoppet.

Supervision til teams:
 Styrk personale der arbejder under et stort følelsesmæssigt pres. Fx pædagoger, plejepersonale, sagsbehandlere, lærere.

Lederudvikling:
Et fastlagt program for et lederudviklingsforløb.
Vi tilrettelægger ud fra de faglige og personlige kompetencer, du ønsker, der skal komme i spil.

Supervision til medarbejdere individuelt:
Til personer, der ønsker at styrke deres faglige og personlige position.

Behandling af stress og akut krise.
Nedbringelse af sygefravær.
Konflikthåndtering og mediation.

 
Viveres værdier

Høj faglig kvalitet, i løbende udvikling. Respekt for at alle oplever og forstår forskelligt. Tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold. Loyalitet overfor virksomheder.
For at være til gavn for andre mennesker skal man som psykoterapeut være i god balance med sig selv. Derfor lægger jeg vægt på selv at få supervision jævnligt.
Jeg gør mig også umage for selv at have et godt og aktivt fritidsliv. Ligeledes gør jeg, hvad jeg kan for at have et godt og åbent forhold til de mennesker jeg omgås.

Marianne Søby Bøttcher
Født 1962. Uddannet sygeplejerske i 1987. Erfaring fra hospital, hjemmepleje, psykiatrisk behandling, sundhedsfremme og har arbejdet som sygeplejerske på Grønland.
5-årigt uddannelsesforløb til dynamisk psykoterapeut, afsluttet 2005.
Arbejdet selvstændig som psykoterapeut, supervisor, coach og kriseterapeut siden 2004.                                                                                  
2010 afsluttet et 3-årigt uddannelsesforløb i korttidsterapi, under psykiater og professor Davanloo, Montreal. Deltager løbende i supervison hos psykiater Sandro Rosetti, fra det italienske Davanloo Institut.
Uddanner mig løbende indenfor arbejdsmiljø.
Medlem af psykoterapeutforeningen.

http://www.gomentor.com/da/marianneboettcher

Marianne Søby Bøttcher
Esbjerg
Tlf 22557955

Vivere@mail.dk


Personlig udvikling

Faglig vækst