Vivere
Mennesker i bevægelse...
  ::Profil      ::Psykoterapi      ::Supervision      ::Parterapi      ::Work-shops      ::Virksomheder      ::Referencer

Profil

                    

Vivere, -mennesker i bevægelse

OBS. Midlertidig mobilnr. 27637061, fra d. 18-2-2014

 

Vivere betyder ”at leve”. Her kan du få hjælp til at have det godt med dig selv og skabe gode relationer til andre mennesker.
Jeg har en bred uddannelse. Mange års erfaring som sygeplejerske. En lang og meget grundig psykoterapeutisk uddannelse, hvoraf en del er foregået under professor Davanloo i Montreal.
Vivere er opstartet i 2004. Fra 2011 er jeg ansat deltids hos ArbejdsmiljøEksperten, som medarbejder indenfor psykisk arbejdsmiljø. Se www.ameksperten.dk

Jeg tilbyder

Til enkeltpersoner:
• Samtaler ved stress.
• Behandling af hyppige og generende grådanfald, der er relateret til følelser.
• Behandling af depressive tilstande.
• Håndtering og forløsning af angst.
• Hjælp ved samlivsproblemer.
• Hjælp ved konfliktfyldt relation til børn.
• Hjælp til forældre med handicappede eller syge børn.
• Sorgterapi, der gør det lettere at komme videre i livet.
• Kriseterapi, få udvikling ud af din krise.
• Hjælp til at bevare overblik og selvværd ved livskriser,
  fx ved sygdom og  skilsmisse.
• Supervision / coaching på udvalgte problemstillinger.


Til par:
• Hjælp til bedre kommunikation imellem par.


Til arbejdspladsen:
• Work-shops:
  God kommunikation og udvikling af positive samarbejdsrelationer.
  Udvikling af evnen til kompetenceudvikling i relation med kollegaer.
  Udvikling af evnen til anerkendende kommunikation.
  Bliv bedre til at mestre de svære samtaler.
  Oparbejd et positivt samarbejdsmiljø, hvor der er fokus på kompetence og
  ressourceudvikling.
  Få overblik over hvad der skaber mobning og syndebuksfænomener og
  få det stoppet.

• Supervision til teams:
  Styrk personale der arbejder under et stort følelsesmæssigt pres. Fx pædagoger, plejepersonale, sagsbehandlere, lærere.

• Coaching til ledere og medarbejdere,
  der ønsker at styrke deres faglige og personlige position.

• Behandling af stress og akut krise.
• Nedbringelse af sygefravær.
• Konflikthåndtering og mediation.

Viveres værdier:
Høj faglig kvalitet, i løbende udvikling. Respekt for at alle oplever og forstår forskelligt. Tavshedspligt vedrørende personlige forhold. Loyalitet overfor virksomheder.

Marianne Søby Bøttcher
Uddannet sygeplejerske i 1987. Erfaring fra hospital, hjemmepleje, psykiatrisk behandling, sundhedsfremme. 
5-årigt uddannelsesforløb til dynamisk psykoterapeut, afsluttet 2005.
Arbejdet selvstændig som psykoterapeut, supervisor, coach og kriseterapeut siden 2004.                                                                                  
2010 afsluttet et 3-årigt uddannelsesforløb i korttidsterapi, under psykiater og professor Davanloo, Montreal. Deltager løbende i supervison hos psykiater Sandro Rosetti, fra det italienske Davanloo Institut.
Medlem af psykoterapeutforeningen.

http://www.gomentor.com/da/marianneboettcher

Marianne Søby Bøttcher
Esbjerg
Tlf 22557955

Vivere@mail.dk


Personlig udvikling

Faglig vækst